Produkty a služby

– montáž

– špeciálne montážne práce

– demontáže technologických zariadení

– vykonávanie ťažkých montáží

– technický dozor a šéfmontáž pri výstavbe energetických celkov

technologické spracovanie montážnych projektov

riadenie a realizácia montážnych projektov

vykonanie NDT skúšok v procese realizácie projektu

– komplexné odovzdanie realizovaného diela zákazníkovi

– technologické dodávky zariadení resp. častí potrebných pre opravu   zariadení

– záručný a pozáručný servis energetických zariadení

– montážne vybavenie 

– navrhuje a zabezpečuje špeciálne zváracie procesy – zváranie INCONELu, zváranie compozitných materiálov, rôzne kombinácie zvárania a príbuzných procesov, sekundárnu ochranu koreňových zvarov, zváranie MIG/MAG … plnené elektródy –  drôty s vlastnou ochranou, vývojové procesy zvárania na montáži z hľadiska požiadaviek zákazníka

– koordinuje, navrhuje a schvaľuje proces zvárania v montážnych podmienkach pre metódy 111, 141, 141/111, 135, 136, 131

– disponuje s viac ako 200 WPQR (postupových skúšok zvárania)