O spoločnosti

image

SES ENERGY, a.s.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

IČO:      35 770 988
DIČ:      2020275543
IČ DPH: SK2020275543

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10466/N

E-mail: info@sesenergy.sk

 

Predstavenstvo spoločnosti

Mgr. Ing. Mária Vrábelová
predseda predstavenstva

Mgr. Ing. Jiří Nováček
podpredseda predstavenstva

Mgr. Hana Krejčí, PhD
člen predstavenstva

Lukáš Křítek
člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Robert Bundil
člen dozornej rady

Maroš Hladký
člen dozornej rady

7111821

Stiahnuť organizačnú štruktúru