Aktuálne informácie

 

Aktuálne projekty:

Názov Predmet Zákazník SES ENERGY, a.s. Konečný zákazník Termín realizácie
Energetika Třinec zníženie emisií NOx a SO2 na kotloch K11, K12, K14 SES a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 04/2020 10/2020
Gönyü (Maďarsko) vykonanie revíznych skúšok HRSG kotla Uniper Hungary Energetikai Kft. Uniper Hungary Energetikai Kft. 01/2020 04/2020
Synthesia Pardubice – Tp Zelená Louka montážne práce SES a.s. Synthesia a.s. 01/2020 06/2020
AE Mochovce poskytnutie montážnych kapacít Chemcomex Praha, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. 02/2016 12/2020
MGG Service AG (Švajčiarsko) servisné práce MGG Service AG Delfzijl, Wijster, EnBW Stuttgart, Bielefeld, Twence 03/2020 12/2020
Nettingsdorf (Rakúsko) montáž regeneračného kotla Andritz Oy Andritz Oy 04/2019 03/2020
Elektráreň Třebovice zámočnícke a zváračské práce SES a.s. Veolia Energie ČR, a.s. 01/2020 05/2020
Elektráreň Třebovice technická pomoc SES a.s. Veolia Energie ČR, a.s. 07/2019 04/2020
SÚ Vřesová výmena prehrievačov 3,4 na kotli K2 SES a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 05/2020 09/2020
SÚ Vřesová servisné práce a účasť na GO K2 Sokolovská uhelná, a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 01/2020 12/2020