O spoločnosti

image

SES ENERGY, a.s.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

IČO:      35 770 988
DIČ:      2020275543
IČ DPH: SK2020275543

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10466/N

Kancelária SES ENERGY, a.s.
E-mail: info@sesenergy.sk

 

Predstavenstvo spoločnosti

Mgr. Ing. Jiří Nováček
predseda predstavenstva

Ing. Martin Paštika, MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Milan Jaďuď
člen predstavenstva

Ing. Vojtech Škorec
člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Robert Bundil
člen dozornej rady

Mgr. Hana Krejčí, PhD.
člen dozornej rady

Maroš Hladký
člen dozornej rady

Stiahnuť organizačnú štruktúru