Kontakt

Vedenie spoločnosti

Ing. Milan Jaďuď
generálny riaditeľ
tel.: +421 36 638 3055
milan_jadud@sesenergy.sk

Ing. Vojtech Škorec
riaditeľ pre technicko – montážnu oblasť
tel.: +421 36 638 3050
vojtech_skorec@sesenergy.sk

Obchodno-ekonomický útvar :

Ing. Jozefa Rosenbergová
riaditeľka pre financie a personalistiku
tel.: +421 36 638 2133
jozefa_rosenbergova@sesenergy.sk

Bc. Norbert Siládi
riaditeľ pre obchod a realizáciu
tel.: +421 36 638 3061
norbert_siladi@sesenergy.sk

Technicko-montážny útvar :

Ing. Július Hlbočan
riaditeľ pre riadenie stavieb
tel.: +421 36 638 3121
julius_hlbocan@sesenergy.sk

Ing. Jozef Vavák
riaditeľ pre riadenie kvality
tel.: +421 36 638 2168
jozef_vavak@sesenergy.sk

Ing. Pavol Kúdeľa
riaditeľ pre technický úsek
tel.: +421 36 638 3072
pavol_kudela@sesenergy.sk

vedúci sekcií spoločnosti:

Technický úsek:

Ing. Peter Grossman
vedúci sekcie technológia montáže
tel.: +421 36 638 3078
peter_grossman@sesenergy.sk

Mgr. Michal Boháč
vedúci sekcie technológia zvárania
tel.: +421 36 638 3086
michal_bohac_st@sesenergy.sk

Peter Balazs
vedúci sekcie technické zabezpečenie stavieb
tel.: +421 36 638 2737
peter_balazs@sesenergy.sk

Financie a personalistika:

Ing. Jozef Hollý
vedúci sekcie controlling
tel: +421 36 638 3057
jozef_holly@sesenergy.sk

Mgr. Mária Tušanová
vedúca sekcie personalistika
tel.: +421 36 638 3105
marika_tusanova@sesenergy.sk

Riadenie stavieb:

Marek Uličný
vedúci sekcie plánovanie a koordinácia kapacít
tel.: +421 36 638 3128
marek_ulicny@sesenergy.sk