Aktuálne informácie

 

Aktuálne projekty:

Názov Predmet Zákazník SES ENERGY, a.s. Konečný zákazník Termín realizácie
Alpiq Kladno oprava ohrievača vzduchu LUVO FK4 ALPIQ Generation (CZ) Kladno ALPIQ Generation (CZ) Kladno 07/2018 08/2018
Španielsko (Mallorca), Nemecko montážne práce EnergieLink GmbH EnergieLink GmbH 01/2018 12/2018
AE Jaslovské Bohunice prenájom hydraulických zdvihákov Škoda Slovakia, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. 09/2018 01/2019
HKW Freimann výmena sušiek na kotli K5 Industriemontagen Berger GmbH HKW Freimann 09/2018 01/2019
SÚ Vřesová výmena prehrievačov 3,4 na kotli K5 SES a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 04/2018 09/2018
Synthesia Pardubice – Tp Zelená Louka montáž fluidného kotla K13 SES a.s. Synthesia a.s. Pardubice 02/2018 11/2018
Elektráreň Nováky oprava práškových horákov kotla K1, K2 SES a.s. Slovenské elektrárne, a.s. 08/2018 09/2018
Hofor BIO4 (Dánsko) montáž LP externého potrubia Hutní montáže, a.s. Ostrava Hofor Energie produktion A/S 10/2017 09/2018
Energy Edge ZC Žarnovica výmena spodnej časti prednej steny spaľovacej komory PBS ENERGO, a.s. Energy Edge ZC Žarnovica 09/2018 09/2018
AE Mochovce poskytnutie montážnych kapacít blok 3,4 Chemcomex Praha, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. 02/2016 12/2018
SÚ Vřesová servisné práce a účasť na GO K5 Sokolovská uhelná, a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 01/2018 12/2018