Aktuálne informácie

 

Aktuálne projekty:

Názov Predmet Zákazník SES ENERGY, a.s. Konečný zákazník Termín realizácie
Alpiq Kladno oprava ohrievača vzduchu LUVO FK4 ALPIQ Generation (CZ) Kladno ALPIQ Generation (CZ) Kladno 07/2018 08/2018
Španielsko (Mallorca), Nemecko montážne práce EnergieLink GmbH EnergieLink GmbH 01/2018 12/2018
Elektráreň Malženice vykonanie tlakových skúšok HRSG kotla E.ON Elektrárne s.r.o. E.ON Elektrárne s.r.o. 01/2018 07/2018
SÚ Vřesová výmena sušiek na kotli K5 SES a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 04/2018 07/2018
SÚ Vřesová výmena prehrievačov 3,4 na kotli K5 SES a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 04/2018 08/2018
Synthesia Pardubice – Tp Zelená Louka montáž fluidného kotla K13 SES a.s. Synthesia a.s. Pardubice 02/2018 11/2018
Elektráreň Třebovice demontážne a montážne práce kotol K13 SES a.s. Veolia Energie ČR, a.s. 06/2017 06/2018
Hofor BIO4 (Dánsko) montáž LP externého potrubia Hutní montáže, a.s. Ostrava Hofor Energie produktion A/S 10/2017 09/2018
SCA HELIOS (Švédsko) demontážne a montážne práce – úpravy potrubí počas odstávky Andritz Oy SCA Graphic Sundvall AB 03/2018 06/2018
AE Mochovce poskytnutie montážnych kapacít blok 3,4 Chemcomex Praha, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. 02/2016 12/2018
SÚ Vřesová servisné práce a účasť na GO K5 Sokolovská uhelná, a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 01/2018 12/2018