Profil spoločnosti SES ENERGY, a.s.

Úspech SES ENERGY, a.s., po kúpe aktív montážnej časti zo spoločnosti SES a.s. Tlmače od 1.3.2013 je založený na know-how vysokokvalifikovaných zamestnancov a 50-ročných skúsenostiach v odbore montáže energetických zariadení.

SES ENERGY, a.s. je významným a komplexným dodávateľom montážnych prác a služieb pri výstavbe, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne.

Spoločnosť má zavedený a certifikovaný procesný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004 a bezpečnosti práce BS OHSAS 18001:2007. Vlastní certifikáty AD 2000-Merkblatt HP0/HP 100 R/EN 12952, EN ISO 3834-2, STN EN 1090 a všetky oprávnenia a certifikáty, ktoré oprávňujú spoločnosť vykonávať montážne práce na vyhradených technických tlakových zariadeniach.

Od 5.2.2013 je jediným akcionárom spoločnosť EP Industries, a.s. s výškou základného imania 5 043 160,- €.

Silné stránky spoločnosti:

 

Vízia a stratégia spoločnosti SES ENERGY, a.s.

S ohľadom na meniace sa trhové možnosti a pre dosiahnutie udržateľného rozvoja, spoločnosť

SES ENERGY, a.s. deklaruje svoju:

Víziu:
Patriť medzi spoľahlivé a žiadané organizácie v oblasti poskytovania  komplexných montážnych prác a služieb pri výstavbe, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách kotlov pre elektrárne, teplárne, spaľovne a iné odvetvia priemyslu v rámci európskeho regiónu.

Stratégiu:

Vedenie SES ENERGY, a.s.

Tlmače, február 2017